กลไกที่ควบคุมความหลากหลาย

สายพันธุ์ที่แตกต่างกันอาจแตกต่างกันในลักษณะของโมเลกุลที่พวกมันจับซึ่งส่งผลต่อเซลล์ที่พวกเขาสามารถติดเชื้อและความสามารถในการเข้าสู่เซลล์โปรตีนบนพื้นผิวของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของโฮสต์ต่อเชื้อโรค นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นจุดยึดสำหรับเชื้อ HIV-1 บางสายพันธุ์ในการติดเชื้อเซลล์ภูมิคุ้มกัน

ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาของโรคเอดส์ CCR5 มีอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่กลไกที่ควบคุมความหลากหลายนี้และผลที่ตามมาในการทำงานของตัวรับยังคงไม่ชัดเจน เนื่องจากสายพันธุ์ของไวรัสที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นที่อาศัยของผู้ติดเชื้อ HIV-1 Lagane และเพื่อนร่วมงานได้ตรวจสอบว่าไวรัสที่แตกต่างในธรรมชาติของโมเลกุล CCR5 ที่พวกเขาใช้หรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้น