ขั้นตอนที่ซับซ้อนที่สุดของกระบวนการทำงาน

การเรียนรู้ของเครื่องเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาภูมิทัศน์สำหรับการตรวจหาและวินิจฉัยโรคมะเร็ง ก่อนอื่นอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องสามารถตรวจจับรูปแบบที่อาจทึบสำหรับมนุษย์ ด้วยการจัดการรูปแบบดังกล่าวจำนวนมากอัลกอริทึมสามารถสร้างการวินิจฉัยที่แม่นยำ ประการที่สองการเรียนรู้ของเครื่องเสนอโอกาสที่จะลดข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงาน

ดังนั้นสิ่งนี้จะเข้ามาแทนที่บทบาทของนักรังสีวิทยาในการพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ ไม่ได้คาดหวังอัลกอริทึมที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง แต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยนำทางนักรังสีวิทยาไปสู่ข้อสรุปที่แม่นยำยิ่งขึ้น มติทั่วไปคืออัลกอริธึมประเภทนี้มีบทบาทสำคัญในการเล่นรวมถึงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพซึ่งมันจะส่งผลกระทบมากที่สุดอย่างไรก็ตามอัลกอริทึมเหล่านี้จะมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกล่องดำ การปรับอัลกอริทึมสำหรับโรคมะเร็งอื่น ๆ