ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลต้นตาล

ฝีมือในการทอผ้าและลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าทอ ของชาวบ้านต้นตาล บ่งบอกได้ถึงอัตลักษณ์และขนบธรรมเนียมแบบไท-ยวนได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นชุนชมดั้งเดิมในกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน ซึ่งมีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 200 ปี ภายหลังได้มีการก่อตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าขึ้น เพื่อใช้เวลาว่างสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทอผ้าสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป

ผ้าทอที่นี่จะมีหลายแบบ ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าพื้น ผ้าสี่เขา ผ้าลายดอกพิกุลซึ่งเป็นลายโบราณของคนไท-ยวน ส่วนลักษณะเด่นในงานผ้าทอของชาวไท-ยวนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผ้าพื้นไม่มีลาย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ใช้เส้นด้ายสีเดียวกันทอเป็นลายขัดธรรมดา ประเภทที่สองเป็นผ้ามีลาย ได้แก่ ผ้าลายขิด ผ้าจก ผ้ามุก ผ้าโสร่ง ผ้าหลาบ ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าทอจะอยู่ตรง “เล็บ” ด้านล่างสุดของชายผ้า จะเก็บเป็นสีเหลืองเรียบร้อย แสดงออกถึงความประณีตในการทอ เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลต้นตาล มีส่วนช่วยในการรื้อฟื้นวัฒนธรรมทอผ้าขึ้นมาอีกครั้ง ชุมชนแห่งนี้จึงได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2551 รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ใครชอบท่องเที่ยวชุมชนเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้คนพื้นถิ่น บ้านต้นตาลนับเป็นอีกแห่งที่น่ามาเยือน เพราะมีบริการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ การแสดงวัฒนธรรม ศูนย์แสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน ก่อนกลับยังเลือกซื้อผ้าทอไท-ยวน ไปเป็นของฝากได้อีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand